Theike III

Theike, onze mascotte.

Theike D’n 1ste is in 1975 geschonken aan Carnavalsvereniging Dun Ezelksop door Ut Ezelsköpke tijdens het 22 jarig jubileum van Dun Ezelskop. In 1990 is Theike D’n 1ste gestorven.

Het bestuur van Dun Ezelskop gaf opdracht om een nieuwe ezel te kopen onwetend zijnde van een traditie. Toen het bestuur van Ut Ezelsköpke dit ter oren kwam namen zij contact op met Dun Ezelskop en deelden mee: “als er een nieuwe ezel gekocht moet worden doet Ut Ezelsköpke dit”. De nieuwe ezel wordt dan volgens de traditie die in 1975 is ontstaan geschonken aan Dun Ezelkop. Het geslacht van de Ezel maakt niet uit, verplichting is wel dat het dier de naam Theike draagt.

De naam Theike is ontstaan omdat de volgende personen allemaal Thei heten:

Vandaar dat het vanzelfsprekend was dat de Ezel Theike kwam te heten.

Theike D’n 2de

Theike D’n 2de is op 28-06-1991 geboren bij de fam. Janssen in America. Maar al voor zijn geboorte, tijdens een feest van de oud prinsen aldaar is hij door vorst Thei Verheijen besproken en heeft hij de Ezels commissie hiervan op de hoogte gebracht.op 15-06-1991 heeft de Ezels Commissie (bestaande uit Ton Saris, Nel Huys en Mart Versleyen) een bezoek gebracht bij de familie Janssen en Theike D’n 2de gekocht voor 750 gulden. Op 1-11-1991 is Theike opgehaald door de Ezelscommissie en de voorzitter van Ut Ezelsköpke Frank Wintels die hem namens het Ezelsköpke heeft betaald en volgens traditie geschonken aan D’n Ezelskop.

Theike D’n 2de vond zijn nieuwe thuis bij de familie Versleyen op het Hoogbroek.

Op 15-10-1993 verhuist Theike D’n 2de naar Hay Cox op de Klasseweg 34. De jaarlijkse pacht voor huisvesting van Theike bedraagt 1 slof Cabalero sigaretten, te voldoen op 15 oktober. Tevens dienen de stroomkosten van het schrikapparaat en indien nodig geweest van de regeninstalatie ook op deze datum voldaan te worden.

Inmiddels heeft het dagelijks bestuur afgesproken dat de onkosten voor het onderhoud va nTheike’s onderkomen voor rekening komen van de carnavalsvereniging D’n Ezelskop. Dit is inclusief het onderhoud van de wei, afrastering, snoeien en versnipperen van de wilgen.

Op 07-09-1997 is Theike D’n 2de ingeschreven in het ezelstamboek. Dit was een idee van toenmalig prins Piet (Minten). Met de verplichting dat iedere nieuwe prins de jaarlijkse contributie van Theike betaald. Theike D’n 2de is op 18-09-2003 gestorven.

Theike D’n 3de

Theike D’n 3de is op 04-05-2002 geboren bij de fam. Daemen in Someren Eind. Op 08-10-2003 is Theike D’n 3de gekocht door de commissie Theike voor € 350,-. Op 11-10-2003 heeft de commissie Theike samen met de voorzitter van Ut Ezelsköpke (Wilbert Linders) de ezel opgehaald in Someren Eind. Volgens traditie heeft Ut Ezelsköpke Theike D’n 3de betaald en geschonken aan D’n Ezelskop.

Verzorging Theike

De verzoring van Theike wordt gedaan door Ger en Anita Linders op de Staarterstraat. Hier wordt gezorgd voor eten en entertainment in de vorm van Theike’s vriendin, Fien.

Theike als mascotte van Carnavalsvereniging D’n Ezelskop

Theike wordt/werd als mascotte ingezet tijdens de volgende activiteiten:

Theike wordt nooit ingezet of uitgeleend voor commerciële activiteiten.

Commissie Theike
Ger Linders
Joop Leijsten