Nieuwe vorst en voorzitter CV Dun Ezelskop Sevenum

Afgelopen 6X11 jubileumjaar was de laatste carnaval voor aftredend vorst Joep Rooijakkers, daarnaast is voorzitter Daan Salet na de carnaval afgetreden als voorzitter. Er is in mei een focusgroep opgericht met zes personen uit de Sevenumse samenleving. Middels een selectieprocedure is er een beoogde nieuwe voorzitter voorgedragen aan het bestuur. Daarnaast nemen we binnen het bestuur afscheid van Bart Kessels, Monique Peeters en Harr Nabben. Begin juli heeft Loes Wijnhoven akkoord gegeven om voorgedragen te worden als voorzitter aan de leden van de vereniging.

Ingelaste ledenvergadering
Waar de vereniging normaliter ieder jaar één ledenvergadering houdt, werd er in deze situatie op maandag 26 augustus een extra ledenvergadering ingelast om te stemmen over de nieuwe voorzitter en bestuursleden. Op deze ledenvergadering is afscheid genomen van aftredende bestuursleden Monique Peeters, Bart Kessels, Harr Nabben, Daan Salet (voorzitter) en Joep Rooijakkers (vorst).

Nieuw in het bestuur
Na de stemronde op de ledenvergadering verwelkomen we Loes Wijnhoven als nieuwe voorzitter van de vereniging en begroeten we vier nieuwe bestuursleden, Piet Lenders, Bart Trienekens, Bas Ewals en Stijn Linders.

Vorst
Op deze ledenvergadering is tevens een waardig vervanger voor vorst Joep Rooijakkers gepresenteerd, Joep Everts zal de taken van Joep Rooijakkers overnemen met aanvang van het nieuwe seizoen.
Joep Everts was in 2018 prins van de vereniging en heeft eerder zitting gehad in het bestuur.

Commissies
Wij zijn tevens op zoek naar nieuwe leden en/of commissieleden binnen onze vereniging, heb je zin om mee te bouwen aan een geweldige carnaval in Sevenum? Stuur ons een bericht via onze socials of info@ezelskop.nl