Hesse ut nog nit gelaeze?

Nee dat kan ook niet, want het stukje van Joekskapel “Hesse Ut Al Gehuurd” in de carnavalskrant was niet helemaal compleet. Daarom lees je hier het gehele stuk, met de excuses en complimenten van de Commissie Krant.

Weej kraege de vraog van de commissie vanne carnavalskrant of weej dit jaor ‘n stukske wooje schriêve aover: ”Wie de belaeving is asse dieël oêt maks van ‘n Joekskepèl”.

Heej zâgte weej gaer jao op!

De definitie van ‘n Joekskepèl is nit te vinge op ‘t internet..wal van ‘n dweilorkest: “Dweil in dweilorkest komt van determ dweilen in de zin van doelloos, dan wel dronken op straat rondzwerven”.                                                                                                                                                   Gelukkig zien weej ‘n Joekskepèl en herkenne weej os gaar nit in ‘t baovestande.

Os definitie van ‘n Joekskepèl is: Geliêk beginne, geliêk stoppe en daor tussenin hieël väöl schik make same!

In 1999 ware d’r ‘n paar dames oêt Zaerum die nao ‘ne zittingsaovend same an d’n tap stónge en ‘t eigelik nit kooste lieje det d’r gin damesjoekskepèl mieër waas. Nao os wet rónk gevragd te hebbe ware de’ ongevieër 20 megjes die daor wal oeëre nar hajje, mar d’r ware d’r mar twieë die näöt kooste laeze…

D’r waort ‘ne aovend aafgespraoke beej ‘ne toêtenboor in Venroj en idderieën zooch zich ‘n instrument oêt detten leuk vóng… D’n irste aanzet waas gemakt. ‘n Óngerkaome waort rap gevónge, beej Frank van Metieske. Daormej hajje weej ozze irste en grotste fan te pakke. Aoveral ging Frank met os mej haer…. ónger ‘t späöle reep Frank dan…’Det zien mien megjes!!’.  Noow nag emss zeuke din ‘t andurfde um met os anne geng te gaon, en di vónge weej in Lei Geurts. Lei haet os jaorelânk begeleid, al zal ‘t vör Lei ok wal ‘s lieje zien gewes um al die vrouwlie an ‘t loestere te kriêge, want de decibels ware erg hoeëg! Van daor ok de naam:    …..’HESSE UT AL GEHUURD’…                                                                                                                              De irste nummers die weej späölde ware: ‘Altiêd is kortjakje zeek’ en ‘Roeëdbaorsje tikt taege ‘t raam’.

‘t Irste optraeje waor weej beej moogde zien waas beej ‘n jubileum van de damesjoekskepèl oette Kroëenenberg. Weej ware zó zenuwêchtig det weej ónger de veer nummers die weej toen späölde langzaam allemaol nar âchter kraope, mekaar oppe tieëne stónge..weg van ‘t ganse enthousiaste publiek. Mar ‘t smakde wal nar mieër….Zoeë waorte weej gevragd um zondigs nao ‘t oekaome van de nieje prîns un serenaatje te brenge an ‘ne Zaerumse din 50 jaor zuj waere..daor kooste weej nit an beginne…dan hajje weej ginne daag mieër vrij. Wal ginge weej ‘n serenaatje brenge beej de nieje prîns, laot det noow net di 50 jeurige zien gewes.

Zoeë rolde weej as Joekskepèl de carnavalstiêd in, aoveral moogde weej beej zien. Toenmalig vaors Piet Minten naam os mej nar ‘t BCL treffe en dor moogde weej vör ‘t groeëte publiek oppe bühne späöle. Zoeë flexibel as weej ware kwaam ‘t väör det weej dreej kieër de bühne op en aaf mooste umdet Beppie Kraft os väör wooj kroêpe. Um ‘n kort verhaal lânk te make…weej moogde nit mieër op de bühne en daor ware weej ‘t naturlik nit mej êns, want weej vónge det weej de organisatie genog gesteund hajje met al die pilskes en halfums die weej daor al gedronke hajje. Toen hebbe weej ‘ne beveiliger ‘n noeëddäör laote controlere want di waas volges os op slot. Wiej din zich umdrejde zien weej rap de bühne opgeklomme um gauw ‘n paar nummerkes te späöle. Gelukkig kwaam ozze Prîns ok oppe bühne um os te óngersteune en waorte weej nit van din buhne aafgejagt. D’n ieënige die nit bliej waas, det waas Beppie, die moos toen op os wâchte.

Wat ok hieël rap vaste prik waort waas de receptie van de jeugdprîns, ‘t irste jaor brachte weej ‘n serenaatje. Toenmalig vaors van ‘t Ezelsköpke, Wilbert gaaf os nao ‘t optraeje trug: Volgend jaor stat geej heej. Wiej weej zâchte det weej nag nit genog nummerkes hajje um ‘ne ganse middig vol te make, zei de Vaors: ‘Makt niks oêt, dan begint ge mar wer väöraan.. Sinds din tiêd blaoze weej de receptie vanne jeugdprîns, ‘ne heerlikke middig. Prachtig um kiengder met äö elders te zeen fiste, te zeen opgruie wies puber, wies jeugdprîns of prinses. Det ‘t nag mar menkes zien as jeugdprins mar ‘t jaor d’rop väörzeechtig ‘ne baard inne keel kriêge en ‘ne halve maeter gegruid zien.

Ter gelaegenheid van ‘t BCL In HAOOORRRSSSSSS wah..wooje weej met Zaerum good vör d’n daag kaome. Same met Labberjoeks en de Zeiverlep hajje weej de gelaegenheidskepèl; “Hesse Joeks Hesse Zeiver”. En zoeë slepde weej d’n irste priês binne anne angere kânk van ‘t spaor. Beej gelaegenheid pakke weej os nag âlt same met Labberjoeks en det is âlt fist!

D’n optocht!

Loeëpe inne optocht is nit os sterkste punt dan wieëte weej van te väöre al det d’n optocht vol gate zit. Aangezeen weej nit kunne tummere ginge weej in 2005 met 18 megjes op ieëne fiets, mar trappe en toête waas vör os ok nit weggelâg, ‘t waas ‘n drama, ‘t jaor d’rop hebbe weej same met Labberjoeks ‘n treintje gemakt van kuupse keeste waor weej zó stiêf as hout oêtkwaame van ‘t schrap zette, angers vele weej oêt ‘t bekske. Bliej as weej nao de optocht nag alle tangd inne mónk hajje. Os redding vanne optocht waas de prinsessenclub. Die ‘ne prachtige wage bouwde waor weej op moogde straole same mètte prinses. Weej hebbe ok nag ‘n jaor gehad det de prinses en äör adjudanten mej stónge te toête. In ruil daorväör zurgde weej vör de muzikale óngersteuning met ‘t oêtkaome vanne nieje prinses op carnavalsdaezig en ok det daon weej nag idder jaor hieël gaer!

Asse deil oêt maks vanne Joekskepèl belefse de carnaval op ‘n angere manier, want stiekem huurse aoveral beej mar kriegse ok väöl mieër mej van beejväörbild de mójje wäördjes die beej ‘n receptie gespraoke waere. Det makt de belaeving vanne carnaval ok zó biezónger en intens.

Leefs vanne megjes van ‘Hesse ut al gehuurd!’!

Daor waorte megjes mam en daor waorte megjes oma. Weej zien óngertusse 25 jaor óngerwaeg en hebbe väöl mejgemakt. Same hieël hêl gelache en soms verdreet gedeild. D’r zien menige discussies gewes, mar aover de klier die weej an mooste met optraejes is noëits ‘n verkieërd waord gevalle!